Диалог

Заблудившийся турист

Турист:  Молодой человек, Вы не подскажете, где находится Троицкое предместье?

Прохожий: Да, подскажу! Оно находится около станции метро «Немига».

Турист: А как можно туда проехать?

Прохожий:  Вы сейчас на станции метро «Пушкинская», садитесь на метро и доезжаете до станции метро «Немига». Потом идете налево и увидите небольшие домики. Это и будет  Троицкое предместье!

Турист: Благодарю!

Опорные слова:

Турист

Метро

Станция

Молодой человек

«Пушкинская»- станция метро

«Немига»- станция метро


«Как добраться до вокзала

Հեռավար-առցանց ուսուցման փաթեթ 1-ին, 2-րդ,3-րդ կուրսի ուսանողների համար

1. У? Около? Вокруг? После? С? С … до? От … до? Вместо? Для? Из? Из-за? Без?
1. У Алксандра (Александр) есть друг.
2. Магазин находится около аптеки (аптека).
3.Вокруг дома (дом) нет цветов (цветы).
4. После Лекции (лекция) мы идём домой.
5. С утра (утро) До вечера (вечер) шёл сильный дождь.
6. После экскурсии (экскурсия) я поеду на концерт.
7. Я купила книгу у подруги (подруга).
8. Откуда вы идёте? Я иду с церкови (церковь), она около с работой (работа).
9. Из-за тебя (ты) я опоздал на автобус.
10. Без деняк (деньги) невозможно жить.
11. От Таллина (Таллинн) до Тарту (Тарту) 2 часа езды на поезде.

2. Без? Около? Вокруг? Из? До? От? С? Из-за? У? Для? Вместо?
1. Я перевожу текст без словоря (словарь).
2. Чай без сахара (сахар) невкусный.
3. Машина остановилась Около дома (дом).
4. Дети бегали Вокруг стола (стол).
5. Эти спортсмены приехали из России, Германии, Финляндии, Украны, Кореи и Беларусии (Россия, Германия, Финляндия, Украина, Корея, Беларусь).
6. Люди выходят с театра (театр).
7. С Москвы (Москва) До Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 649 км. (километр).
8. С утра (утро) До вечера (вечер) мы работали в библиотеке.
9. Из-за болезни (болезнь) профессора лекции не было.
10. Отпуск нужен для успешной работы (успешная работа).
11. У этой женщины (эта женщина) красивый голос.
12. Вместо лекции (лекция) будет экскурсия по музею.
13. Стол стоит Возле окна (окно).

George Byron – about Armenia and Armenian

George Byron – about Armenia and Armenian

1816թ. այցելելով Վենետիկ ինչպես ինձ վրա, այնպես էլ մնացած ճանապարհորդների վրա մեծ տպավորություն թողեց Սբ. Ղազարի համայնքը, որը թվում է միավորում է իր մեջ վանքային հաստատության բոլոր առավելությունները՝ զերծ լինելով բոլոր թերություններից. մաքրություն, հարմարավետություն, հեզություն, անկեղծ Աստվածասիրություն: Միության եղբայրների տաղանդն ու բարեգործությունը ունակ են աշխարհիկ մարդուն համոզել, որ գոյություն ունի մեկ ուրիշ աշխարհ, մեկ ուրիշ կյանք հենց այս կյանքում, հենց այս աշխարհում:

Այս մարդիկ ստրկացված, բայց ազնվական մնացած ազգի հոգևոր դեմքերն են, ազգ, որը ենթարկվել է ակսորի և հալածանքի հավասար հրեաների և հույների, բայց չի չարացել առաջինների պես և չի դարձել ստրկաքարշ երկրորդների պես: Այս ազգը ձեռք է բերել հարստություն առանց վաշխառության: Դժվար է գտնել մի այնպիսի ազգի ձեռագիր, որը այսքան հանցագործությունների միջով է անցել, բայց մնացել է այսքան անարատ:

Բայց ինչպիսին էլ, որ լինի նրանց ճակատագիրը, իսկ այն մինչև այս շատ տխուր է, ինչ էլ, որ նրանց չսպասի ապագայում՝ իրենց երկիրը պետք է միշտ լինի ամենահետաքրքիրներից մեկը աշխարհում, իսկ նրանց լեզուն ավելի գրավիչ լինելու համար հարկավոր է ավելի խորը ուսումնասիրել:

Եթե գրվածքը ճիշտ է վերծանվում, ապա դրախտը եղել է հենց Հայաստանում, որը վճարել է նույնքան թանկ, որքան Ադամի սերունդները: Հենց այնտեղ ջրերը ետ քաշվեցին ջրհեղեղից հետո և այնտեղ բաց թողնվեց աղավնին: Բայց կարծես դրախտի անհետացման հետ սկսվեցին այս ազգի դժբախտությունները: Չնայած, որ ժամանակին այն հզոր թագավորություն էր՝ այն շատ հազվադեպ էր անկախ: Պարսկական սատրակներն ու թուրքական փաշաները հավասար չափով մեղսակից են այն երկրամասի քայքայմանը, որտւեղ Աստված ստեղծեց մարդուն իր տեսքով և իր էությամբ:

 1. gentleness-մեղմություն
 2. unadulterated piety-չկարգավորված բարեպաշտություն
 3. inspire -ոգեշնչել
 4. clerics -հոգևորականները
 5. usury -կուտակում
 6. intrigue-ինտրիգ
 7. peaceful- խաղաղ
 8. consequences — հետեւանքները
 9. fascinating — հետաքրքրաշարժ
 10. scripture — սուրբ գրություն
 11. disappearance — անհետացում
 12. contributed —  նպաստել
 13. miracles — հրաշքներ

Our family

The origins of our family go back to the province of Armash in the Turkish province of Izmit. As part of an interesting project, my father told me about the history of the Mavyans.

Mavyan means blue. My father’s ancestors were blue-eyed, and since they lived in Western Armenia, the Turkish surname (blue) originated in Turkey.

My paternal grandfather, Yeghishe, died in 1915. During the genocide, his family fled Turkey to Greece and settled in Thessaloniki. My paternal grandfather Khachik was born in Greece, lived and married with my paternal grandmother Arusyak and had three sons, including my grandfather Arestakes. 1946 My grandfather’s family came to Armenia by boat and settled in Yerevan. Then in 1963 My grandfather married my grandmother, Gohar, whose family also emigrated from Greece. Here they have 4 children, two boys and two girls. Since the parents of both my parents lived in Greece, I would like to spend some time in Greece, the study city of Thessaloniki, where my grandparents lived.

javascript

<html>
<head>
<title>javascript</title>


<meta charset = «utf-8»>
</head>
<body>
<div style = «background:#FF0000; font-size: 22px;»>
<script>
var days =[«երկուշաբթի»,»երեքշաբթի»,»չորեքշաբթի»,»հինգշաբթի»,»ուրբաթ»,»շաբաթ»,»կիրակի»];
var cities = new Array(«Երևան», «Լոնդոն», «Փարիզ», «Նյու Յորք»);
document.write(days[0] + «<br>»);
document.write(days[4] + «<br>»);
document.write(cities[2] + «<br>»);
var myArray = [7, «Մարս», 40, «Վեներա»];
var num = 1;
document.write(myArray[num] + «<br>»);
document.write(myArray + «<br>»);
var towns = new Array(5);
document.write(«days զանգվածի էլեմենտների քանակը հավասար է» + » » + days.length + «<br>»);
document.write(cities.length+»<br>»);
document.write(cities+ «<br>»);
var students=[«Armen», «Artur»,»Aram»,»Aram»];
document.write(students+»<br>»);
students.push(«Davo»);
document.write(students+»<br>»);
students.unshift(«Sofa»);
document.write(students+»<br>»);
document.write(students[students.length-1]+»<br>»);
students.pop();
document.write(students+»<br>»);
students.shift();
document.write(students+»<br>»);
//xndir2
var fruits=[«Narinj»,»banan»,»tandz»];
document.write(fruits.length+»<br>»);
fruits.push(«limon»,»apelsin»);
document.write(fruits+»<br>»);
fruits.pop();
document.write(fruits+»<br>»);
fruits.shift();
document.write(fruits+»<br>»);
/*ays depqum splice metod@ students zangvacum 3index elementic sksvac kjnji 2hat element */
var students=[«Meri»,»Armen»,»Artur»,»Aram»,»Arman»];
students.splice(3,2);
document.write(students+»<br>»);
students.splice(2,0,»Miqo»,»Ani»);
document.write(students+»<br>»);
/*ays depqum splice metod@ students zangvaci 2index unecox elementic sksac kjnji 0hat element ev naxqan 2index unecox element@ kavelacni Davo u Ani*/
students.splice(1,2,»Lilo»,»Lian»);
document.write(students+»<br>»);
/*ays depqum splice metod@ 1index unecox elementic sksac kjnji 2hat element ev naxqan mek index unecox element@ kavelacni Lilo Liancho*/
//xndir 3
var fruits=[«limon»,»narinj»,»tandz»,»nur»];
fruits.splice(2,1,»apelsin»);
document.write(fruits+»<br>»);
fruits.splice(fruits.length-2,1,»avokado»);
document.write(fruits+»<br>»);
students=[«meri»,»lilo»,»lian»,»ani»,»art»];
document.write(students+»<br>»);
document.write(students.reverse()+»<br>»);
document.write(students.sort()+»<br>»);
document.write(students.join(«/»)+»<br>»);
students=[«meri»,»armen»,»art»,»karo»,»gev»,];
var students2=[«miqo»,»lilo»];
var total=students+students2;
document.write(total+»<br>»);
total=students.concat(students2);
document.write(total+»<br>»);
var happystudents=students.slice(1);
document.write(happystudents+»<br>»);
happystudents=students.slice(1,3);
document.write(happystudents+»<br>»);
var students=[«meri»,»armen»,»karo»,»arm»,»art»];
var students2=[«Karen»,»lilo»];
var students3=[«Gohar»,»lian»];
var mycollege=[students, students2, students3];
document.write(mycollege[0][4]+»<br>»);
var Applesorts=[«esiminch1″,»esiminch2»];
var orangesorts=[«esiminch3″,»esiminch4″];
/*var weather=»arevot»;
if(weather==»arevot»){
document.write(«menq esim ur enq etum:<br>»);
}*/
/*if-else paymanakan operator@ uni nuyn
tesq@ ete payman@ jshmarit e apa tox
katarvi gorcoxutyun 1@ aylapes ete payman@
kexc e tox katarvi operator 2@
if(payman){
gorcoxutyun 1 (operatorneri blok 1);
}
else{
gorcoxutyun2 (operatorneri blok2);
}
*/
var weather=»ampamac»;
if(weather==»arevot»){
document.write(«menq gnacinq:<br>»);

}
else{
document.write(«menq gnacinq:<br>»);
}

var count=10;
if(count<=10){
document.write(«count popoxakani arjeq@ poqr e:<br> «);
}
else{
document.write(«count popoxakani arjeq@ mec e:<br>»);
}
</script>
</div>
</body>’ ‘
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Arest</title>


<meta charset=»utf-8″>
</head>
<body>
<div style=»background: gray; font-size: 50px;»>
<script type=»text/javascript»>
document.write(‘hello’);
document.write(‘<br>’);
var price;
price=100;
document.write(price);
document.write(‘<br>’);
//comment mi toxani
/*comment bazmatoxani*/
var name=»Aram»;
document.write(name);
document.write(‘<br>’);
var number1=100;
var number2=99;
var summa=number1+number2;
document.write(summa);
document.write(‘<br>’)
var diff=number1-number2;
document.write(diff)
document.write(‘<br>’)
var mult=number1*number2;
document.write(mult);
document.write(‘<br>’)
var div=number1/number2;
document.write(div);
document.write(‘<br>’);
var number3=98;
var mnacord=number1%number3;
document.write(mnacord);
document.write(‘<br>’);
var anun=»Narek»;
var azganun=»Manukyan»;
var hayranun=»Sargisi»;
var fio=anun+azganun+hayranun;
document.write(fio);
document.write(‘<br>’);
fio=anun+» «+azganun+» «+hayranun;
document.write (fio);
document.write (‘<br>’);
//concat
var mystreet=»Solomonyan»;
var mynumberhouse=25;
var myadress=mystreet+» «+mynumberhouse;
document.write(myadress);
document.write(‘<br>’);
var number4=97;
var number5=»96″;
var total=number4+number5;
document.write(total);
document.write(‘<br>’);
number1=number1+40;
document.write(number1+»<br>»);
number1+=50;
document.write(number1+»<br>»);
number1=number1-25;
document.write(number1+»<br>»);
number1-=10;
document.write(number1+»<br>»);
number1=number1*2;
document.write(number1+»<br>»);
number1=number1/20;
document.write(number1+»<br>»);
</script>

</div>
</body>
</html>

Անհատական ուսումնական պլան

1․Մեր երկրում տիրող այս <<ճգնաժամի>> պատճառով մենք շարունակում ենք մեր ուսումը online տարբերակով

2․Քանի որ արդեն տաննեմ և ունեմ շատ ազատ ժամանակ նայելու եմ ֆիլմեր

3․Ազատ  ժամանակս անցկացնելու եմ ընկերներիս հետ

4․և փորձելու եմ օգնել, ծնողներիս տնային հարցերում

 

Անգլ-Grammer  01․04․2020, 14։30

Առաջադրանքներ, Քրիստոսի 12 առաքյալները-Հայոց լեզու 01․04․2020 11։15

Диалог-ռուս 30․03․2020 10։20

Սովորողի ինքնակրթությունը

Այս օերին, քանի որ ավելացել է ազատ ժամանակս, Գրելու եմ՝ ինձ ուղարկված տնային հանձնարարությունները։Լսելու եմ՝ տարբեր ոճերի երաժշտություն։Դիտելու եմ՝ տարբեր ֆիլմեր։

Իրավունքի հիմունքներ առարկայի մարտի-30-ապրիլի-3-ի

Իրավաբանական գաղափարների էությունը. ճակատագրական երկվորություն      

1․Ինչ է օրենքը։

Մենք միշտ կարող ենք խոսել օրենքի մասին։Օրենքը կառուցված է ինժիներական կառույցից ,որը նորմերից է կառուցված։Օրենքը չնդունող անձիք ենթարկվում են տուժի։

2․Իրավունքի և օրենքի հակադրությունը։

Ամենա  հայտնի ատենակալների դպրոցն է։ Արիստոտելի և Պլատոնի պերսոնաժները զրուցելով դուրս են գալիս, Արիստոտելի պերսոնաժը դեպի գետինն է ցույց տալիս իսկ Պլատոնի պերսոնաժը դեպի վերև,այդ պատկերը լավ արտահայտում է օրենքի և իրավունքի կապը,այսինքն օրենքը հողայի է իսկ իրավունքը շատ ավելի որոնող, փնտրող։

3․Որն է արդարացիությունը։

Արդարացիության մասին խոսելու համար պետք է համակարգ ունենանք,որ կարծում եմ իրավունքի բովանդակությունն է կազմում։

Իրավական ընտանիքներ

1․Որ դարում սկսվեց իրավաբանական ընտանիքը։

Իրավաբանական ընտանիքը սկսվել է 19-րդ․ ,20-21-րդ դարում զարգացավ համեմատական իրավագիտությունը որպես մեթոդ և առարկա մենք ունեցանք այդ հետաքրքիր անվանումը իրավական ընտանիք։

2․Քանի իրավական ընտանիք կա։

Կա երկու իրավական ընտանիք ։

3․Ո՞րն է առաջին իրավական ընտանիքը։

Ռոմանագերմանական ընտանիք։

4․Ո՞րն է երկրորդ իրավական ընտանիքը։

Անգլոամերիկյան ընտանիք,որը համարվում է մայրցամաքային։

Դատավարությունների տիպաբանությունը

1․Ինչքան կտևեն այս մոդելները.

Այս մոդելների պայքարը լինելու է հավերժական քանի դեռ կա մարդկությունը, իրավաբանությունը այդքան մենք կունենանք մոդելների պայքար։

2․ Ով է դատախազը դատավարության ընթացքում.

Դատավարության ընթացքում դատախազը այս պայմաններում նպատակ է հետապնդում ոչ թե անձը դատապարտվի , այլ նպատակ է հետապնդում ձեռք բերել ըստ էության ճշմարտության համապատասխանող ապացույցներ։

3․Արդյոք մոդելը նպատակաուղղված է արդյունքի կամ նյութական արդյունքի թե արդյունքը զուտ ընթացակայքին.

Օրինակ հետ խորհրդային երկրների մեծ մասը դանդաղ կամ արագ ընթացքում անցում է կատարում ի պաշտոնե քննության դատավորությունից դեպի մրցակցաին դատավորություն։

4․Որնէ դատավարուցյան նպատակը.

Կա մոդել ,որը ասում է այո ես նպատական ունեմ բացահայտելու ճշմարտությունը։ Եվ կա մոդել որը ասում է Ես իմ առջև չեմ դնում ճշմարտության բացահայտելու նպատակը իմ խնդիրը արդարացի ընթացակարգի սահմանումն է։ Եվ ես ավելի շատ եմ հասնում ճշմարտությանը քան այն մոդելը իր առջև դնում է ճշմարտության հասնելուն։

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Քոլեջ 2-3 կուրս

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы